Automatyka w przemyśle 4,0

Studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK

Automatyka w przemyśle 4,0

IV Rewolucja Przemysłowa jest już w Polsce!

Przemysł 4,0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produkcji, produktów i usług. Termin Przemysł 4,0 (Industrie 4,0) po raz pierwszy został użyty podczas między- narodowych targów Hannover Messe w 2011 roku. Od tego czasu zrobił światową karierę i oznacza kolejną rewolucję technologiczną w gospodarce światowej.

Nowa specjalność Automatyka w Przemyśle 4,0

To odpowiedź Wydziału na wyzwania IV Rewolucji Przemysłowej i zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności z Automatyki i Informatyki. Program kształcenia inżynierów nowej specjalności zawiera nowoczesne przedmioty, które oprócz wiedzy gwarantują nabycie praktycznych umiejętności w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych, sprzętowych oraz w projektach zorientowanych na integrację teorii z praktyką:
 • Identyfikacja i optymalizacja procesów przemysłowych
 • Zastosowanie narzędzi CAD/CAM/CAE w przygotowaniu produkcji
 • Inżynieria sterowania
 • Sterowniki programowalne PLC w automatyzacj i produkcji
 • Interfejsy HMI i oprogramowanie SCADA
 • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego R-TOS
 • Pomiary, przetwarzanie i transmisja sygnałów w procesach przemysłowych
 • Internet Rzeczy i Obliczenia w chmurach
 • Sieci automatyki przemysłowej
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle i budynkach inteligentnych

Kto może studiować AwP 4,0?

Absolwenci kierunków I stopnia:
 • Automatyka i Robotyka
 • Informatyka
 • Elektrotechnika
 • Mechatronika
 • i zbliżonych

Zawartość bloków tematycznych

Projektowanie systemów automatyki 195h
Projektowanie CAD
Programowanie obiektowe
Optymalizacja numeryczna
Programowalne systemy cyfrowe
Pomiary Automatyka Sterowanie 255h
Identyfikacja i analiza układów automatyki
Sterowniki PLC
Systemy wbudowane
Metody pomiarowe w przemyśle
Sterowanie i obliczenia w sieci 180h
Sieci automatyki przemysłowej
Przetwarzanie i transmisja sygnałów
Internet rzeczy
Obliczenia w chmurze
Automatyzacja procesów przemysłowych 210h
Sterowanie cyfrowe w Przemyśle 4,0
HMI i SCADA w Przemyśle 4,0
Systemy operacyjne R-T Elektrotechnika przemysłowa
Sztuczna inteligencja Budynki inteligentne 105h
Metody sztucznej inteligencji
Automatyzacja w obiektach użytkowych Monitoring i sterowanie procesami w inteligentnych budynkach